Om Linköpings Partihandel AB

Linköpings Partihandel AB (LINPA) är ett företag med en rikstäckande säljorganisation. Vi erbjuder ett stort sortiment när det gäller klippvaror till butiker. Vår erfarenhet när det gäller specialvaror sträcker sig 35 år tillbaka. I Linköping har vi en permanent utställning som flitigt besöks av våra kunder. Företaget bildades i sin nuvarande form 2005-04-01. Idag är vi fem anställda, utöver de säljare som reser på distrikten. Lager, kontor samt utställning finns på Hackefors Industriområde i Linköping (Molijns Väg 7). Vi har idag ett stort stapelsortiment, men utbudet förändras även ständigt i takt med de konkurser, partier samt lagerposter som kommer in. Vår utställning är alltid "up-to-date" med de produkter som vi säljer.

 Affärsidé

Vi har genom många års erfarenhet utarbetat en affärsidé som bygger på att "alla är bra på något, men ingen är bäst på allt". Därför försöker vi ha ett så brett sortiment som möjligt, så att alla kan hitta någonting hos oss. Sortimentet som hela tiden förändras och utvecklas, bygger på att så väl små som stora kunder skall kunna hitta annons- och drivevaror som marginalförstärkare.